ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ

Ιδιότητες Υγραερίου

Το υγραέριο (Liquefied petroleum gas) ή σε συντομογραφία LPG (Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου) είναι ένα εύφλεκτο μείγμα υδρογονανθράκων αερίων που χρησιμοποιούνται κυρίως ως καύσιμο σε συσκευές θέρμανσης και οχήματα. Το LPG παρασκευάζεται με τη διύλιση πετρελαίου, και σχεδόν εξ ολοκλήρου προέρχεται από ορυκτά καύσιμα (αργό πετρέλαιο). Καίγεται σχετικά καθαρά χωρίς αιθάλη και πολύ λίγες εκπομπές θείου. Είναι ένα αέριο, που δε ρυπαίνει το έδαφος ή το νερό, αλλά μπορεί να προκαλέσει ρύπανση του αέρα. Το υγραέριο από μόνο του είναι άοσμο . Ωστόσο, σε αυτό προστίθεται μια έντονα δύσοσμη ουσία για τον εντοπισμό των διαρροών. Είναι εύφλεκτο όπως όλα τα καύσιμα που προέρχονται από το πετρέλαιο και πρέπει να αποθηκεύεται μακριά από αιτίες ανάφλεξης σε χώρους με καλό εξαερισμό.

Η θερμογόνος δύναμη του υγραερίου είναι 46,1 MJ / kg σε σύγκριση με 42,5 MJ / kg για το μαζούτ και 43,5 MJ / kg για τη βενζίνη. Ωστόσο, η πυκνότητα ενέργειας ανά μονάδα όγκου από 26 MJ / L είναι χαμηλότερη από βενζίνη ή πετρέλαιο, και το ειδικό βάρος (περίπου 0,5 έως 0,58, σε σύγκριση με 0,71 έως 0,77 για τη βενζίνη). Καθώς το σημείο βρασμού του είναι κάτω από την θερμοκρασία δωματίου, το υγραέριο θα εξατμιστεί γρήγορα σε κανονικές θερμοκρασίες και πιέσεις. Αποθηκεύετε συνήθως σε πεπιεσμένες χαλύβδινες δεξαμενές οι οποίες γεμίζουν μέχρι το 80% -85% της χωρητικότητάς τους, ώστε να επιτρέπεται η θερμική διαστολή του υγρού. Η αναλογία μεταξύ των όγκων του ατμοποιημένου αερίου και του υγροποιημένου αερίου ποικίλλει ανάλογα με τη σύνθεση, την πίεση και τη θερμοκρασία, αλλά τυπικά είναι περίπου 250:1. Η πίεση στην οποία γίνεται υγρό το υγραέριο, που ονομάζεται της τάσης ατμών, ομοίως ποικίλλει ανάλογα με τη σύνθεση και τη θερμοκρασία. Για παράδειγμα, είναι περίπου 220 kilopascal (32 psi) για καθαρό βουτάνιο στους 20 ° C (68 ° F), και περίπου 2,2 megapascals (320 psi) για καθαρό προπάνιο στους 55 ° C (131 ° F).

Το υγραέριο είναι βαρύτερο από τον αέρα, σε αντίθεση με το φυσικό αέριο , και ως εκ τούτου θα ρέει κατά μήκος των δαπέδων και τείνει να συσσωρευθεί σε χαμηλά σημεία, όπως υπόγεια. Υπάρχουν δύο κύριοι κίνδυνοι από αυτό. Το πρώτο είναι μια πιθανή έκρηξη, αυτό θα συμβεί εάν το μείγμα του υγραερίου και του αέρα έρθει σε σωστή αναλογία και ταυτόχρονα υπάρξει πηγή ανάφλεξης. Το δεύτερο είναι η ασφυξία λόγω της μετατόπισης του αέρα από το υγραέριο, προκαλώντας μείωση της συγκέντρωσης οξυγόνου. Στο υγραέριο που χρησιμοποιείται για σκοπούς καυσίμου, αναμιγνύεται μια οσμή έτσι ώστε να μπορούν οι διαρροές ανιχνευθούν πιο εύκολα. Η αποθήκευσή του συνηθίζεται σε υπόγειες η υπέργειες δεξαμενές και για μικρότερες εγκαταστάσεις αποθηκεύεται σε φιάλες.

Γενική Ασφάλεια

Το υγραέριο διαστέλλεται γρήγορα όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία. Οι δεξαμενές αποθήκευσης, οι σωληνώσεις και ο εξοπλισμός πρέπει να προστατεύονται από το ενδεχόμενο μεγάλης αύξησης της πίεσης λόγω της διαστολής του υγρού με την αύξηση της θερμοκρασίας.

Οι ατμοί του υγραερίου είναι βαρύτεροι από τον αέρα. Σε περίπτωση διαρροής, το αέριο κατεβαίνει προς το έδαφος και συγκεντρώνεται στις χαμηλότερες περιοχές.

Μην τοποθετείτε ιδιαίτερα εύφλεκτα υλικά, αιτίες ανάφλεξης και καυτές επιφάνειες στο επίπεδο του εδάφους ή χαμηλότερα από τις δεξαμενές και τις φιάλες του υγραερίου ή δίπλα σε αυτές.

Το υγραέριο εξατμίζεται και ψύχεται γρήγορα. Για αυτό το λόγο, μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα αν χυθεί πάνω στο δέρμα ή αν κάποιος αγγίξει ορισμένους τύπους εξοπλισμού υγραερίου χωρίς να φοράει προστατευτικά γάντια και γυαλιά.

Το υγραέριο δεν είναι τοξικό. Ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει αναισθησία αν αναμιχθεί σε μεγάλες συγκεντρώσεις με τον αέρα. Όσο μεγαλώνει η συγκέντρωσή του και ελαττώνεται το διαθέσιμο οξυγόνο.

Το υγραέριο είναι άοσμο από μόνο του. Ωστόσο, σε αυτό προστίθεται μια έντονα δύσοσμη ουσία για τον εντοπισμό των διαρροών. ΠΟΤΕ δεν εντοπίζουμε μια διαρροή με φλόγα ή άλλα μέσα που ενδέχεται να προκαλέσουν ανάφλεξη, χρησιμοποιούμε πάντα σαπουνάδα!

Το υγραέριο προκαλεί τη φθορά του φυσικού καουτσούκ και ορισμένων πλαστικών. Πρέπει να χρησιμοποιείτε ελαστικούς σωλήνες και άλλο εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με το υγραέριο.

Οδηγίες σχετικές με την χρήση φιάλης υγραερίου

Για την αποθήκευση τόσο των γεμάτων όσο και των κενών φιαλών υγραερίου πρέπει να βεβαιώνεστε ότι:

 • Όταν χρησιμοποιούμε μια συσκευή υγραερίου που έχει ανοικτή φλόγα (κουζίνα, θερμάστρα, κλπ.) πρέπει να έχουμε ένα παράθυρο στον χώρο ανοικτό για να αερίζεται ο χώρος. Η ανοικτή φλόγα παράγει καυσαέρια που σε υψηλή συγκέντρωση είναι επιβλαβή.
 • Οι φιάλες υγραερίου είτε είναι συνδεδεμένες σε συσκευή είτε όχι και είτε είναι γεμάτες είτε κενές πρέπει πάντοτε να στηρίζονται όρθιες και ποτέ πλαγιασμένες
 • Οι φιάλες υγραερίου είτε είναι γεμάτες είτε κενές πρέπει να αποθηκεύονται σε υπέργειους, καλά αεριζόμενους χώρους μακριά από πηγές θερμότητας, σπινθήρα ή γυμνής φλόγας.
 • Μεταξύ της φιάλης υγραερίου και της συσκευής κατανάλωσης πρέπει να παρεμβάλλεται πάντοτε ο κατάλληλος ρυθμιστής πίεσης.
 • Οι ελαστικοί σωλήνες που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο υγραερίου πρέπει να είναι κατάλληλων προδιαγραφών, να έχουν μήκος μέχρι 1,5 μέτρα και να αντικαθίστανται κάθε 2 χρόνια.
 • Κάθε φορά που σταματάμε τη χρήση μιας συσκευής θα πρέπει να κλείνουμε και τη βαλβίδα (στρόφιγγα) της φιάλης.

Αλλαγή Φιάλης

Για την αντικατάσταση της φιάλης θα πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

 • Μην καπνίζετε και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πηγές θερμότητας, σπινθήρα ή γυμνή φλόγα στον χώρο.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές και όλες οι βάνες του δικτύου είναι κλειστές.
 • Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα (στρόφιγγα) της κενής φιάλης είναι κλειστή.
 • Αφαιρέστε (ξεβιδώστε) τον ρυθμιστή ή τον ελαστικό σωλήνα που είναι προσαρμοσμένος στο στόμιο της βαλβίδας (στρόφιγγας) της κενής φιάλης και απομακρύνετε την σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Φιάλες Υγραερίου Κέρκυρα
 • Ελέγξτε τον ρυθμιστή και τον ελαστικό σωλήνα της συσκευής ή δικτύου ότι είναι σε καλή κατάσταση και δεν παρουσιάζουν φθορά. Ειδικά ο ελαστικός σωλήνας θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 2 χρόνια.
 • Αντικαταστήστε το παρέμβυσμα (φλατζάκι) στο ρακόρ σύνδεσης του ρυθμιστή ή του ελαστικού σωλήνα του δικτύου με καινούργιο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το παλαιό πριν τοποθετήσετε το καινούργιο.
 • Αφαιρέστε την μεμβράνη ασφαλείας από την νέα πλήρη φιάλη.
 • Δοκιμάστε την λειτουργία της βαλβίδας (στρόφιγγας) της νέας πλήρους φιάλης ότι λειτουργεί καλά (γυρίστε την μισή στροφή) και μετά ξαναβάλτε την στην κλειστή θέση (εντελώς δεξιόστροφα).
 • Αφαιρέστε το πώμα από την βαλβίδα (στρόφιγγα) της νέας φιάλης και συνδέστε τον ρυθμιστή ή τον ελαστικό σωλήνα της συσκευής ή του δικτύου σφίγγοντας καλά το ρακόρ σύνδεσης.

Σημείωση: Προσοχή το ρακόρ σύνδεσης με την στρόφιγγα της φιάλης σφίγγει αριστερόστροφα.

 • Ανοίξτε ελαφρά (μία στροφή) την βαλβίδα (στρόφιγγα) της φιάλης και ελέγξτε με σαπουνάδα (ποτέ με γυμνή φλόγα) για διαρροές.

Σημείωση: Για τον έλεγχο της στεγανότητας ετοιμάζουμε σαπουνάδα σε ένα σφουγγαράκι χρησιμοποιώντας σαπούνι για τα πιάτα. Απλώνουμε τον αφρό στα σημεία που θέλουμε να ελέγξουμε (γύρω από την σύνδεση του ρακόρ με την βαλβίδα). Εάν δημιουργηθούν φυσαλίδες αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει διαρροή ενώ η απουσία τους βεβαιώνει ότι η σύνδεση είναι στεγανή.

 • Εφόσον δεν υπάρχει διαρροή ανοίξτε την στρόφιγγα πλήρως και ανάψτε την συσκευή κατανάλωσης.

Αν χρησιμοποιείτε σόμπα υγραερίου

Σόμπες Υγραερίου Κέρκυρα
 • Κατά το άναμμα αφού ανοίγετε τη στρόφιγγα της φιάλης να βάζετε και το μπουτόν στην ανάλογη θέση.
 • Κατά το σβήσιμο κλείνετε τη στρόφιγγα της φιάλης και επίσης βάζετε το μπουτόν στην ανάλογη θέση.
 • Μην ξεχνάτε πως οι πολλοί τύποι σομπών υγραερίου πρέπει να λειτουργούν με τον ειδικό ρυθμιστή χαμηλής πιέσεως.
 • Προσέχετε ώστε ο ελαστικός σωλήνας τροφοδοσίας του υγραερίου να μην είναι τσακισμένος.
 • Μην αφήνετε τη σόμπα αναμμένη μέσα στο δωμάτιο όταν κοιμόσαστε ή φεύγετε από το σπίτι. Διατηρείτε τη σόμπα μακριά από υγρασία.
 • Μην τη χρησιμοποιείτε στο μπάνιο.
 • Μην τη μεταφέρετε από δωμάτιο σε δωμάτιο αναμμένη.
 • Μην τοποθετείτε τη σόμπα κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα, ρούχα, πολυθρόνες κλπ.
 • Μην σκεπάζετε τη σόμπα κατά τη λειτουργία της με καλύμματα και μην απλώνετε πάνω σ’ αυτή ρούχα για στέγνωμα.
 • Μην την τοποθετείτε κοντά σε έπιπλα, κουρτίνες και άλλα καυστά υλικά.