ΦΟΡΗΤΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ + 3kg ΦΙΑΛΗ

,

Φορητή Εστία Μεγάλης Κεφαλής + 3kg Φιάλη