ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ (ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ)

,

Φορητός ανεμιστήρας δροσισμού (περιστρεφόμενος)