ΧΟΒΟΛΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Campingaz

,

Χόβολη Θεόφιλος συσκευή της Campingaz